Foto Terapie

Jednorázové nebo první osobní setkání trvá 70 minut a stojí 1100 Kč. Každé další sezení trvá 50 minut a stojí 900 Kč. Částka je hrazena na místě, případně po domluvě převodem.

Konzultace mohou probíhat v češtině, němčině nebo angličtině.

Sezení se konají v mé soukromé praxi, která je zařízena jak na práci s dospělími, tak na práci s dětmi a dospívajícími (a jejich rodinami). V některých případech nabízím také terapii přes Skype a konzultace po telefonu.

Setkání probíhají v předem domluvené frekvenci - může to být různé: jednou až dvakrát za týden nebo také například jednou za tři týdny. 

Během prvních sezení budeme společně zvažovat, zda je pro Vás naše spolupráce užitečná - pokud nebude, ráda Vám doporučím někoho z kolegů nebo jinou cestu než individuální terapii (párovou, rodinnou, skupinovou terapii).

Pokud potřebujete zrušit domluvený termín, prosím udělejte to do 19,00 předchozího dne. V jiném případě Vás poprosím o uhrazení zameškaného sezení. Na prosinec, červenec a srpen nedomlouvám žádná sezení, pouze ve výjmečných případech. 

Všechny informace, které o vás získám, považuji za přísně důvěrné. Nesděluji (pokud nejsme domluveni jinak) nikomu žádné informace o vás a průběhu konzultací.