Příklady oblastí, se kterými se na mě můžete obrátit:

  • Osobní krize, např. obecný pocit nespokojenosti, úzkosti nebo deprese, nespokojenost sám/sama se sebou, ztráta nebo nedostatek smyslu, emoční obtíže, spirituální krize

  • Potíže ve vztazích: např. konflikty, rozvody a rozchody 

  • Práce, kariéra, poslání:  např. únava a vyhoření, nervozita, tréma, strach, potíže se vztahy na pracovišti, plánování nové kariérní cesty  (a dilemata s tím spojená), sladění soukromého a pracovního života
  • Interkulturní témata: interkulturní partnerství a rodiny, témata spojená s pobytem v zahraničí
  • Potíže s otěhotněním
  • Psychosomatické potíže (např. bolesti bez jasného nálezu, opakující se nebo chronické nemoci, atd.)
  • Sebepřijetí, sebedůvěra a sebeúcta
  • Životní krize, spirituální krize
  • atd.

Jak pracuji?

Naše rozhovory jsou vlastně obyčejné. Setkáváme se jako tým, který společně nahlíží na Vaši situaci a společně ji řeší, hledáme souvislosti a nové možnosti. Já do ní vstupuju jako někdo "zvenčí", kdo je mimo okruh Vašich blízkých a známých. A jako někdo, kdo přináší postupy a zkušenosti, jak vytvořit takové prostředí, ve kterém si najdete maximální podporu sám/sama pro sebe. Stejně jako vy do našeho setkání vstupuji jako člověk se vším všudy. 

Ve své psychologické práci nejraději využívám Gestalt přístupu. Zároveň dávám podle situace prostor i jiným směrům, např. kognitivně-behaviorální terapii, procesně orientované psychologii, systemickým konstelacím, atd. Je pro mne důležité ukotvení v nejnovějších poznatcích neurověd a psycho-imuno-endokrinologie.