Příklady oblastí, se kterými se na mě můžete obrátit:

  • Zvládání obtížných situací, např. rozvod rodičů, smrt blízkého, stěhování, psychicky nemocný rodič, sexuální zneužití, šikana, nehoda, vyrovnání se s příchodem sourozence, nebo s nástupem do školy a školky
  • Výchovná témata, např. role matky a otce ve výchově, přístup k výchově, trestání a chválení dětí, nastavování hranic
  • Psychosomatické obtíže např. bolesti bříška, hlavy, počůrávání nebo zadržování stolice, vracející se nebo chronická onemocnění
  • Běžné dětské obtíže, např. potíže s jídlem, vylučováním, spánkem
  • Emoční obtíže např. agresivita, záchvaty vzteku nebo smutku, podrážděnost, úzkosti, strachy, neklid
  • Obtíže ve vztazích, např. v rodině, s učiteli, vrstevníky
  • Potíže spojené s kulturní identitou u dětí, jejichž rodiče nepochází z jedné země nebo které žijí (budou žít) v jiné zemi než původní

Jak pracuji?

Nabízím buď dlouhodobější terapeutickou spolupráci, nebo jednorázové konzultace s rodiči. 

Nejsem expert, který dítě nebo dospívajího "opraví". Vnímám se jako součást týmu, do kterého mimo mě patří hlavně dítě a rodiče, ale i jeho širší okolí, např. škola. Společně pracujeme na zlepšení situace, ve které se dítě nachází.    

Ráda se nejdříve setkám  s oběma rodiči bez dítěte - tady mi rodiče mohou říct, co je do terapie přivádí a seznámit mě se souvislostmi ze života jejich dítěte/dospívajícího a z jejich rodiny.  Několik následujících setkání probíhají většinou s dítětem/dospívajícím, každé přibližně čtvrté setkání pak opět s rodiči (v případě dospívajích přichází pak často rodiče i děti dohromady). Někdy pracuji dohromady s celou rodinou. 

Děti jsou jiné než dospělí.

Rychle se mění. Mají tendenci vyjadřovat své myšlenky a pocity tím, že něco udělají (méně tím, že o tom mluví) . Komunikují obrazně - to, co prožívají, vkládají do volného hraní, kreslení, do tvoření. Jinak vnímají čas. A tak dále. 

Zohledňuji to  v práci s dětmi - v terapii používám hru v písku, s modelínou a hlínou, se stavebnicemi, kresbu a tvoření, práci s příběhy, imaginacemi a relaxacemi, atd. Někdy si v terapii zabojujeme.

Nejdůležitějším "nástrojem" je pro mě vztah s dítětem a jeho rodiči.