Záchvaty vzteku - otázky k zamyšlení

Jak bude u dítěte vypadat vztekání, jak často se bude objevovat, kde k němu bude docházet - na to všechno mají  vliv rodiče. Tím, co u záchvatů vzteku jejich dcer a synů prožívají a jak na ně reagují.

Proto několik otázek, které pomohou lépe prozkoumat, jaké to pro vás je, když se vaše dítě vzteká.

Představte si poslední větší záchvat vzteku vašeho dítěte:

  1. Co se v tu chvíli děje s vámi, co pociťujete vy - rozpačitost, bezmoc a/nebo zmrznutí, vztek, atd?
  2. Čeho se v tu chvíli obáváte? (Že se nikdy nenaučí mít se pod kontrolou, že bude mít problémy ve škole, když se bude takhle chovat, že vás nebo vaše pravidla nikdy nebude respektovat, že mu z toho jednou „hrábne“, že vám to dělá naschvál?
  3. Co Vám v tu chvíli jde hlavou? („Už zase.“ „Dělá to pokaždé.“ „Hrozný, jak se nedokáže ovládat.“, „Kéž bych teď byl/a někde jinde.“)
  4. Co si v tu chvíli pomyslíte o vašem dítěti? (je rozmazlené, drzé, neschopné, urputné, sobecké…)
  5. K čemu obyčejně vede to, jak na záchvaty vzteku reagujete? (Odchází dítě klidné a jste na sebe dobře naladěni, nebo odchází rozzlobené, vynervené a od vás odpojené?)
  6. Co vidí vaše dítě na vás, když se vzteká? (Máte zaťaté čelisti, vytřeštěné oči, zaťaté břicho, pozvednuté obočí, ruce v pěst?)
  7. Co byste chtěli změnit na tom, jak reagujete na vztek vašeho dítěte? (Nekřičet tolik. Nemít tak dlouhé proslovy. Přijmout, že každý problém nemá řešení. Lépe ovládat své vlastní emoce. Být v pohodě s tím, že mé dítě prožívá velký hněv. Nebo že se na mě právě hodně zlobí.)

A také:

  1. Co děláte vy, když se hodně zlobíte? (Něco podobného jako vaše vztekající se dítě. Nebo třeba opak – nikdo nepozná, že se zlobíte, jste hodně „nekonfliktní.“. Atd.)
  2. Jak jste projevovali hněv, když jste byli malí? A jak na něj vaši rodiče reagovali? Co vás tím o hněvu naučili?

Pokud se vaše dítě nevzteká, můžete se zamyslet na otázkou:

 Jak jinak než záchvaty vzteku dává najevo, že se hodně zlobí?